ES Projektas

“Todėl apskaita” yra įsteigta pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonę “Ūkio ir verslo plėtra” veiklos srities “Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse”.

Projekto pavadinimas: “Konsultacinės buhalterinės apskaitos ir mokesčių klausimais veiklos pradžia Zarasų rajono Užtiltės kaime.

Projektu siekiama prisidėti prie ES prioriteto skatinant socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą kaimo vietovėse. Teikiamos konsultacinės paslaugos klientams, turintiems poreikį personalizuotomos buhalterinės apskaitos ir mokesčių išaiškinimo paslaugoms.